Hermafrodiet

Ik heb via een lieve vriend een verhaal uit de Griekse tijd gekregen. 

En omdat het onderwerp nog steeds actueel is, plaats ik dit. Op deze manier wil ik mijn steun betuigen naar de mannen die in elkaar geslagen zijn omdat zij hand in hand liepen in Arnhem. 

Het ontstaan van de huidige mensen.

Op een gegeven moment hoorde ik iemand zeggen dat hij zijn wederhelft weer had gevonden. Dat deed mij denken aan een verhaal dat Plato in 385 voor Christus in zijn boek “Symposium” (letterlijk vertaald: “samen Drinken”), beschreef. Hij beschrijft daarin een drinkgelag van een aantal bekende Griekse notabelen uit zijn tijd, die na een nacht doorzuipen met een kater wakker worden en besluiten die dag wat minder te drinken en elkaar te onderhouden met verhalen over allerlei aspecten van de liefde. Op deze manier kon hij in een raamvertelling (ons huidige wetenschappelijke symposium!!!) zijn ideeën over de liefde kwijt.

Één van de mannen vertelde daarbij het verhaal van het ontstaan van de huidige mens. Toen aarde nog maar net was ontstaan, zagen de mensen er anders uit dan wij nu. Ieder mens zou in het begin der tijden twee gezichten, twee neuzen, twee monden, vier ogen, vier oren, vier armen en vier benen hebben gehad. Volgens hem waren de eerste mensen dus twee personen die aan elkaar vastzaten. Bovendien waren er geen 2 geslachten, mannen en vrouwen, maar was er een derde geslacht; de hermafrodiet, die man en vrouw tegelijk was.

Deze eerste mensen leefden in voorspoed, en waren perfect, want ze hoorden alles, zagen alles, leerden bijzonder snel en waren supersnel. Op een gegeven moment werden de Goden bang voor de kracht van deze mens in hun “dubbele” vorm. De goden moesten een oplossing bedenken voordat ze de mens niet meer onder controle hadden. Het vernietigen van de mensheid was niet een wenselijke oplossing, omdat er dan niemand meer zou zijn om aan de Goden offers te brengen en dus bedacht de oppergod Zeus een plan waarbij de kracht van de mens zou halveren. Zijn plan zou ervoor zorgen dat de mens nooit tegen de goden in opstand zou kunnen komen en tegelijk zou hij dubbel zoveel mensen creëren die hem en zijn goden zouden aanbidden.

Hij nam zijn bliksemflitsen en spleet alle mensen in tweeën, recht door het midden van hun lichamen, zodat elke helft nog maar beschikte over één gezicht, één reukorgaan, één mond, 2 ogen en oren en 2 handen en benen: ogenschijnlijk een volledig mens.

Maar de oppergod Zeus had echter niet goed nagedacht over de gevolgen van zijn actie. In plaats van het aanbidden van de goden, begon de mens naar hun andere helft te zoeken. In ieder mens was een gevoel achtergebleven dat zij niet compleet waren zolang ze alleen over de aarde liepen. Dus begon elke vrouw te zoeken naar haar vrouwelijke wederhelft evenals elke man dat deed naar zijn mannelijke wederhelft en elke helft van een hermafrodiet ging op zoek naar haar mannelijke of zijn vrouwelijke wederhelft

Zodra de mens zijn andere helft had gevonden, kwam er een gevoel van volledigheid. Men was immers weer een vrouwelijk stel, een mannelijk stel of een hetero stel: Één volledig lichaam en één verenigde ziel: liefde was geboren.